ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่วงวิทยา
คณะครู บุคลาการทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนไผ่วงวิทยา
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง
โดยภายในงานมีการจัดประกวดนางนพมาศ หนุ่มเดือนเพ็ญ และนางนพมาศจำแลง พร้อมทั้งมีการประกวดการประดิษฐ์กระทงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ

โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,11:40   อ่าน 128 ครั้ง