ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่วงวิทยา
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:08   อ่าน 48 ครั้ง